Økonomielementet til KK-lederskab

Børne- og Ungdomsforvaltningen
1.467 views
26. november 2019
Formålet er, at lederne opnår kendskab til eget strategiske ledelsesrum i forhold til økonomiske processer i kommunen. Fortællingen giver et indblik i de overordnede økonomiske strukturer, så lederne har kendskab til, hvad der lægger til grund for de politiske prioriteringer. Der fokuseres særligt på, hvorfor kommunen har et effektiviseringskrav, når byen fortsat vokser:

1.Kommunerne er underlagt en udgiftsramme, som aftales hvert år mellem regeringen og Kommunernes Landsforening
2.Befolkningen stiger i København, hvilket skaber et pres på de kommunale udgifter
3.For at sørge for at der er et råderum til politiske prioriteringer

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star