Vibenshus Skole på Østerbro i København

Børne- og Ungdomsforvaltningen
2.017 views
6. november 2018
Vibenshus Skole er en traditionsrig skole, hvor 568 elever og 50 ansatte hver dag har deres gang.

Skolen er kendetegnet ved kvikke elever i trivsel, en aktiv og konstruktiv forældregruppe og skolebestyrelse, en engageret og ambitiøs medarbejdergruppe og et dynamisk og udviklingsorienteret ledelsesteam.

Vi er stolte af vores skole og lægger vægt på et trygt og inspirerende læringsmiljø, hvor eleverne kan udvikle deres faglige potentialer og sociale kompetencer. Skolen er præget af nærvær og mangfoldighed med plads til forskellighed. Værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt ligger højt på vores dagsorden og afspejles i Vibenshus Skoles Grundlov. Grundloven fungerer som pejlemærke for alle med gang på skolen.

For at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden, stimulerer vi deres nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen og møder dem altid i øjenhøjde. Sammenholdt med et højt fagligt niveau har Vibenshus Skole et særdeles godt fundament.

Vibenshus Skole. Folkeskole på Østerbro. Københavns Kommune. Københavnske folkeskoler. Faglighed og trivsel.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star