Sig hej til din nabo - færre fordomme skaber tryghed.

TMF - Områdefornyelsen
257 views
I Bispebjerg er trygheden ikke lige så høj som i resten af København. Men hvordan står det egentlig til?

Trygheden i hele København er steget - og det er den også i Bispebjerg. Det viser tal fra Tryghedsundersøgelsen 2023. Faktisk er der i år det næsthøjeste andel af trygge borgere siden 2009, kun overgået af år 2016. Bispebjerg er dog stadig en ud af fire bydele i København, hvor andelen af trygge borgere er lavere end gennemsnittet for hele byen.

Formålet med kampagnen "Sig hej til din nabo - færre fordomme skaber tryghed" er at komme bag om tallene og de store overskrifter. Vi håber at I vil tage imod vores invitation om at sige hej til din nabo - og tage en snak om tryghed i kvarteret med os og hinanden.

- - - - - - - - -

Kampagnen "Sig hej til din nabo - færre fordomme skaber tryghed" er en af flere indsatser under Tryghedsforum Bispebjerg. Tryghedsforum Bispebjerg, der er tildelt budgetmidler til gennemførelse på Københavns Kommunes Budget 2022, er et toårigt projekt (2022-2023) i regi af Team Sikker By, Økonomiforvaltningen.

Som en del af Tryghedsforum Bispebjerg er lokale repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, Nærpolitiet, den boligsociale helhedsplan Beboerprojekt Nordvest og SSP.

- - - - - - - - -

Videoen og kampagnen er produceret af Områdefornyelsen Bispebjerg Bakke og bureauet Unknown og tager udgangspunkt i data fra Københavns Kommunes tryghedsundersøgelse (2023) og Nordvestundersøgelsen (2021)

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star