Hvis din virksomhed er et ApS eller A/S

Københavns Erhvervsservice - start af virksomhed jan 2013
1.488 views
Anpartsselskaber og aktieselskaber betaler 25 % i selskabsskat. Udover årsregnskabet skal selskaber normalt lave en årsberetning, hvor udviklingen i selskabets økonomiske forhold beskrives på baggrund af årsregnskabet. Årsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor - dette er dog ikke et krav for små aktie- og anpartsselskaber.
Årsregnskabet skal godkendes på selskabets generalforsamling og være underskrevet af både revisor, ejer/direktion og bestyrelse. Når regnskabet er godkendt - og senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning - indsendes det til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskabers regnskaber er offentligt tilgængelige og alle kan bede om at se et registreret selskabs regnskab.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star