Skal din nye virksomhed registreres for MOMS?

Københavns Erhvervsservice - start af virksomhed jan 2013
1.702 views
Fjerde af ni videokapitler handler om reglerne for moms. Moms er statens afgift på forbrug, og en gang i kvartalet skal du lave momsregnskab, dvs. indberette til SKAT, hvor meget moms du har betalt og modtaget i din virksomhed. SKAT har lavet en god vejledning, hvor du kan se hvordan du skal gøre. Den kan du finde på SKAT's hjemmeside.
De fleste virksomheder skal momsregistreres, men der kan være særlige forhold der gælder for en type virksomhed.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star