Affald er ressourcer

Miljø og klima
1.14 views
Hovedpunkterne i Ressource- og affaldsplan 2018 I fremtiden bliver der mangel på råstoffer. - Derfor skal vi udnytte de ressourcer, der er til rådighed, bedre. - For eksempel pap, der bliver indsamlet og genanvendt. - København har derfor sat de her mål: - Affald til forbrænding skal reduceres med 20 % i 2018. - 45 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes - Københavns Kommune vil bygge et nyt genbrugscenter i Sydhavn. - Der skal være flere sorteringsmuligheder i villaer - Mindst 25.000 tons bioaffald skal sorteres fra til bioforgasning. - Busser og skraldebiler skal køre op biogas. - Mindst 15.000 tons plastaffald skal sorteres fra forbrænding - 4.500 børn skal undervises i bedre håndtering af ressoucer. Men: Vi har brug for din hjælp! Som borger kan du være med til at sortere dit affald bedre i de nye beholdere: METAL for sig, PAPIR for sig, HÅRD PLAST for sig, og så videre. Med Ressource- og Affaldsplan 2018 fokuserer Københavns Kommune på at: - Udnytte ressourcerne i affaldet bedre - Forbrænde mindre affald - Sortere affaldet mere og genbruge mere Affald er Ressourcer - Husk at genanvende det!

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star