Fremtidens klimauddannelse i grundskolen

Klima Ambassadør Uddannelsen
333 views
Hen over efteråret 2020 har klimaambassadørerne arbejdet med klimauddannelse i grundskolen. Det Nationale Ungeklimaråd har bedt klimaambassadørerne om at komme med deres bud på, hvordan klimauddannelse kan blive en integreret og mere prominent del af grundskolen. Det har mundet ud i, at klimaambassadørerne er kommet med fire konkrete anbefalinger til, hvordan fremtidens klimauddannelse kan se ud. De fire bud omfatter:
- Obligatoriske klimalæringsmål: Klimaambassadørerne anbefaler, at der indføres obligatoriske klimalæringsmål for samtlige klassetrin. Læringsmålene skal indgå i de store fag som dansk, matematik, naturfagene og engelsk.
- Flere grønne læringsrum: Klimaambassadørerne anbefaler, at børn og unge skal have større indsigt i naturen, deres omgivelser og nærområder, og motiveres til at tage ansvar for naturen og beskytte den.
- Større fokus på affald og ressourcer: Klimaambassadørerne anbefaler mere affaldssortering i læringsrummene samt at elever lærer mere om ressourcer og genbrug.
- Elevinddragelse i klima på skolen: Klimaambassadørerne anbefaler, at elever i højere grad inddrages i klima på skolen fx ved at gøre det til et fast punkt på dagsordenen til elevrådsmøderne.
Læs mere om klimaambassadørernes anbefalinger her: http://groen.kk.dk/alt-om-os/hoert-ungdom/ambassador

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star