Medarbejderlandskabet: Hvem er i risikozonen? - Arbejdsmiljø København

Arbejdsmiljø København
134 views
Film om baggrunden for, hvorfor og hvordan redskabet 'Medarbejderlandskabet' kan bruges til at forebygge stress hos den enkelte – og i medarbejdergruppen som helhed.

Redskabet har til formål at hjælpe dig som leder med at opfange mistrivsel og stress på et så tidligt tidspunkt, at du kan sætte ind overfor det og ændre en negativ trivselsudvikling med relativt enkle greb.

P.S. - Indsats for psykisk sundhed i Københavns Kommune (2018)

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star