Stafet fra Bellahøj Skole

Læring der ses
515 views
"Bellahøj Skole er fortsat i opstartsfasen med synliggørelsen af læringsmålene i undervisningen. De uploadede videoer viser et eksempel på, hvordan en matematiktime/et kort forløb bygger på en indledende dialog i klassen som har til hensigt at etablere et fælles afsæt (ikke synligt i videoerne), efterfulgt af en time, hvor læringsmålene bliver skrevet op på tavlen og i elevernes hæfter. Derefter vises der en kort sekvens (den tredje), som viser hvordan eleverne arbejder i par med aktiviteter, som direkte relaterer sig til de introducerede læringsmål og et eksempel på, hvordan parrene får relevant feedback fra læreren for at hjælpe dem opnå målene."

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star