Stafetten der ses - Søndermarksskolen

Læring der ses
777 views
31. maj 2016 feedback, læring der ses
På Søndermarkskolen arbejder de 3 didaktiske vejvisere med at udvikle praksis i fællesskab med kollegaer via aktionslæring med kollegial observation og refleksion. Vi har valgt særligt at have fokus på bl.a. parameteren feedback for at udvikle og kvalificere undervisningen og øge elevernes læring.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star