Optakt til valg 2021 - Hvordan løser vi de trafikale udfordringer på Amager?

Amager Øst Lokaludvalg
9 views
8. oktober 2021
Som optakt til kommunalvalg 2021 har vi spurgt nogle borgere på Amager om deres holdninger.

De seneste ti år er antallet af personbiler i København steget. Den øgede trafik har konsekvenser for fremkommeligheden, luftforurening og støj. Der er rift om parkeringspladserne og bilerne optager plads. Hvordan får vi i fremtiden plads til bilerne? Eller skal vi gøre det sværere for bilejerne, så flere vælger cyklen og offentlig transport?

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star