Film om grundlagspapir, Center for Specialiserede Botilbud, Socialpsykiatri København

Det sociale område
245 views
21. maj 2021
Indblik i hverdagen hos borgere på botilbud i Center for Specialiserede Botilbud, som er en del af Socialpsykiatri København. Centrets Grundlagspapir som er visionen for centrets udvikling over de næste 4 år, er afsættet for denne film mhp. at formidle menneskesynet og de faglige værdier på en indlevende måde.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star