The Bedford-Copenhagen learning exchange – partnerskaber for praksisudvikling

Børne- og Ungdomsforvaltningen
666 views
17. februar 2017 praksisudvikling, synlig læring
12 Københavnske skoler - både kommunale og private - deltog i 2014-15 i et inspirerende og lærerigt EU-støttet Comenius-projekt med skoler fra Bedford i England.

I projektet var 12 danske skoler på besøg i engelske skoler og 12 engelske skoler på besøg i danske for at lære af hinandens praksis.

Rate video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star