Bæredygtig Generation

Bæredygtig Generation arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor bæredygtighed bliver en del af skoler og fritidsinstitutioners hverdagspraksis. Det sker gennem tæt samarbejde med ledelsen og lærerne, hvor Bæredygtig Generation er på skoleskemaet og i lærerplaner, vi sikre den rette driftunderstøttelse og gennem hand-on og faglig god undervisning, som giver handlekompetencer, og bidrager til dannelsen af fremtidens unge.
Bæredygtig Generation hjælper med pædagogisk, praktisk og faglig sparring inden for bæredygtig udvikling.

skyline